Propagační materiál vydaný za účelem prezentace ČSPB z.s. na Světovém betlemářském kongresu, který se konal v Aachen (Cáchy – Německo) ve dnech 15. – 19. 1. 2020.